รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
BANGKOK OPEN INTERNATIONAL 2018 (TAEKWONDO)
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 37-41กก. 2
2 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย E 41-45กก. 1
3 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 1
4 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 1
5 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 1
6 ต่อสู้ Class C ยุวชน -6ปี ชาย D 20-23กก. 1
7 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 1