สรุปยอดแข่ง
BANGKOK OPEN INTERNATIONAL 2018 (TAEKWONDO)
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Intel Taekwondo 5 5
2 อรัญเทควันโด 3 3
  แกรนด์อย่างย่อ 8 8