สรุปยอดแข่ง
The 3rd KH Trang Taekwondo Championship ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข ราชองครักษ์ในพระองค์
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ พุมเซเดี่ยว พุมเซ่คู่ ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Pavaris Gyms 4 4
2 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 3 3
3 บ้านตาขุน ยิมส์ 12 12
4 พีสุโซ ตรัง 5 3 1 9
5 พีสุโซตรัง 1 4 5
6 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซี่ยว 2 1 3
  แกรนด์อย่างย่อ 27 8 1 36