สรุปยอดแข่ง
การแข่งขันเทควันโดพัทลุงโอเพ่น ครั้งที่6
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้เกราะไฟฟ้า ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม
1 TEST2 1 1
  แกรนด์อย่างย่อ 1 1